K tomu, aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla vždy bezpečná a příjemná, připravila pro vás ŠKODA AUTO doživotní záruku mobility.
V případě poruchy vám zprostředkuje příjezd servisního vozidla přímo na místo poruchy, případně odtažení vozidla do nejbližšího smluvního servisu.
Při pravidelném provádění servisních prohlídek u autorizovaných servisních partnerů značky ŠKODA v České republice se záruka mobility prodlužuje vždy o další servisní interval.
Rozsah a platnost dalších služeb poskytovaných v rámci záruky mobility (například ubytování v hotelu, náhradní vůz, náhradní doprava atd.) zjistíte v palubní literatuře nebo u svého autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

Stane-li se vaše vozidlo z jakéhokoli důvodu nepojízdné, volejte kdykoliv (24 hodin denně, 365 dní v roce) centrálu ŠKODA Assistance.

V České republice: 800 120 000
V zahraničí: +420 236 090 002