Dobrý stav a funkčnost jednotlivých filtrů také příznivě ovlivňují bezporuchový chod motoru či pohodlí v kabině vozu.

Palivový filtr zachycuje nežádoucí částečky nečistot, jakými jsou prach, rez, voda a usazeniny z nádrže, a tím chrání extrémně citlivou vstřikovací soustavu před poškozením.
Olejový filtr zachycuje v motorovém oleji nejrůznější nečistoty, kovové a nekovové částečky, saze a karbonové usazeniny. Pokud je použit jiný než ŠKODA Originální olejový filtr, může se stát, že se tento filtr předčasně zanese a sníží se průtok oleje, popř. může dojít k průniku nefiltrovaného oleje do motoru. Nežádoucím důsledkem pak může být přehřívání motoru nebo jeho zadření.
Vzduchový filtr zajišťuje přívod čistého vzduchu do motoru a má také pozitivní vliv na hlučnost sacího traktu. Nekvalitní nebo nadměrně znečištěný vzduchový filtr naruší správný poměr vzduchu a paliva ve spalovací soustavě, což negativně ovlivní spotřebu paliva.
Pylové a prachové filtry zachycují pevné nečistoty a aerosolové látky, a zajišťují tak uvnitř vozu čistý vzduch.

Každý ŠKODA Originální filtr má svůj předepsaný výměnný interval, který je dán typem motoru a filtru.

Každé zanedbání údržby, překročení výměnného intervalu a použití neschválených typů filtrů má negativní důsledky. Na druhou stranu používání a pravidelná výměna ŠKODA Originálních filtrů je zárukou výborné funkčnosti, spolehlivosti a životnosti.

Ze všech jmenovaných filtrů ocení posádka vozu nejvíce kvalitu a správnou funkci právě filtru pylového. Proto vám na něm uvedeme několik příkladů, proč je důležité věnovat stavu filtrů takovou pozornost:

Dýcháte čistý vzduch!
Různé studie prokázaly, že cestující ve voze jsou vystaveni až šestkrát vyššímu znečištění vzduchu než chodci podél silnice. Filtr v prostoru pro cestující vám tak umožní dýchat lepší vzduch.
Snížíte nebezpečí alegrií a astmatu!
Filtr v prostoru pro cestující účinně snižuje množství prachu a pylu, čímž podstatně zvyšuje pohodlí během jízdy.
Zachováte si dobré zdraví!
Pokud filtr v prostoru pro cestující již neplní svou úlohu, mohou být do průdušek vdechnuty pyly, škodlivé částice a mikrobiologické zárodky. Výběr dobrého filtru má tedy zásadní význam nejen pro ochranu alergiků a astmatiků, ale je i vhodnou prevencí pro ostatní.
Zlepšíte si výhled!
Jestliže je filtr interiéru v dobrém stavu, napomáhá ke snižování vlhkosti a jejímu okmažitému odpaření z vnitřních stran skel. Tím zvyšuje bezpečnost při řízení.
Neobtěžuje vás zápach!
Filtr s aktivním uhlím absorbuje velkou část nepříjemných pachů a znečisťujících plynů jakými jsou ozon a oxidy dusíku. Dokáže odfiltrovat i částice o rozměrech několika mikronů, jako např. pyl a saze.
Máte ve voze klimatizaci?
I ta vyžaduje pravidelnou údržbu. V klimatizaci se zachycuje vlhkost a mohou se v ní množit bakterie. Doporučujeme vám proto čistění klimatizace nejméně 1 x ročně a po každém čištění současně i výměnu pylového filtru. Tak si zajistíte v interiéru vozu čistý vzduch po celý rok. Cestující ve voze jsou vystaveni až šestkrát vyššímu znečištění vzduchu než chodci podél silnice.

Nezapomeňte se podívat na náš Kalkulátor cen oprav, budete velmi mile překvapeni zajímavou cenou v porovnání s neautorizovanými servisy.