Econmy výfukVlastnosti sortimentu ŠKODA originálních výfuků

Sortiment zahrnuje originální přední, střední a zadní díl výfuku, katalyzátor, vlnovec, výfukové potrubí a upevňovací díly.

Konstrukční vlastnosti
V konstrukci výfuku je použita nerezová ocel. Výfuková soustava zahrnuje reflexní, absorpční a kombinované reflexně-absorpční tlumiče. Specifi cké přednosti ŠKODA originálních výfuků spočívají v nabídce individuální varianty pro každý model vozu a zvýšenou odolností vůči korozi. Ta je zajištěna použitím ušlechtilé nerezové oceli. Předpokládaná životnost tak dosahuje 8-10 let. Díky optimálnímu uzpůsobení všech komponent výfukového systému je dosaženo vynikajícího tlumení hluku 2 dB pod zákonnými limity. Minimální průtokový odpor výfukové soustavy zajišťuje vysoký výkon motoru.

Vlastnosti sortimentu ŠKODA Economy výfuků

Sortiment ŠKODA Economy výfuků obsahuje přední a zadní díl a výfukové potrubí. Konstrukční vlastnosti jsou dány tím, že tyto díly jsou vyrobeny ze za tepla pohliníkované oceli. Tyto výrobky se vyrábí s nižší
rozmanitostí variant, což snižuje jejich výrobní náklady a tím i cenu. Přitom je zajištěno optimální vzájemné sladění dílů výfukového systému. Tyto díly přesně lícují s originálními díly a kromě toho plní požadavky na optimální tlumení hluku dle zákonných předpisů. Zároveň je zajištěn nízký odpor proudění spalin v zájmu zajištění vysokého výkonu motoru.

originalni-vs-economy-dily