zapalovací svíčkaŠKODA Economy zapalovací svíčky

Účel

Úplné a spolehlivé zapalování směsi paliva a vzduchu. Tvoření vznětové jiskry pro následné zapálení směsi paliva a vzduchu v Ottových motorech.

Kontrolované zapálení směsi paliva a vzduchu. Průnik vznětové jiskry směsí plynu způsobuje intenzivní lokální zahřátí – vede k explozivnímu spalování směsi.

Odvádění tepla ze spalovacího prostoru k hlavě válce, aby nedošlo k lokálnímu přehřátí (optimálně 450 °C – 850 °C).

Funkčnost musí být zajištěna

  • po dobu provozu motoru,
  • při všech zátěžových stavech a provozních podmínkách.

Oblast použití

Pro vybraná vozidla starší pěti let. Motory starších vozidel pracují s nízkým tlakem ve spalovacím prostoru. Požadavky na zapalovací svíčky, zejména na sílu vznětové jiskry, jsou nižší než u moderních spalovacích motorů. Proto kromě vysoce kvalitních Originálních zapalovacích svíček nabízíme také zapalovací svíčky Economy pro bezpečné zapalování směsi paliva a vzduchu, které zcela plní svůj účel, jsou však cenově výhodnější.

originalni-vs-economy-dily